Välkommen till Förvaltningsstiftelsen!

 

 

Förvaltningsstiftelsen har det formella namnet Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.  Stiftelsen äger de tre aktiebolagen, vilka i regel kallas programföretagen.  Således ingår dessa i en koncern, där stiftelsen är moderföretag.  I koncernen ingår även programföretagens dotterbolag, i första hand Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), som tillhandahåller gemensamma service- och stödfunktioner till programföretagen, och Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB), som ansvarar för uppbörden av radio- och tv-avgifter samt avgiftskontroll.

 

Förvaltningsstiftelsen bildades 1997 i syfte att främja självständigheten hos de tre programföretagen.  Den skall tillgodose syftet genom att äga och förvalta aktier i företagen.  Detta innebär att en av stiftelsens viktigaste uppgifter är att utse ledamöter i programföretagens styrelser.

 

Förvaltningsstiftelsen har en styrelse som består av tretton ledamöter som utsetts av regeringen efter förslag från de politiska partierna i riksdagen.  Stiftelsens ordförande utses på samma grunder som gäller för andra regeringsutnämningar.